?

Log in

No account? Create an account
Funky Green Rabbit [entries|archive|friends|userinfo]
Funky Green Rabbit

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

I felt like writing in English [Jun. 15th, 2009|07:57 pm]
Funky Green Rabbit
Yeah, haven't done this in a while, not really since I gratuated from high-school a year ago. Dunno if anyone's even reading this, but hey, posting on livejournal is not as much about whether someone's interested in you as it is about how much you're interested in yourself.

So, what's up with me? As I said, I gratuated from high-school spring 2008, with excellent grades (LLLLLEE, with L being the highest grade and E the second highest). After that I became quite bored with studying and didn't bother to study for any entrance exams, and that is a part of why I'm currently studying electronics and electrical engineering at Helsinki University of Technology. The other reason why I'm here is that I felt like it would be a good joke to apply to study technology not having studied physics or chemistry at high-school. So far this has been the best decision in my life – I've never had so many friends or been so happy. I'm really enjoying the student life here as well as the actual studies (I've always been good at math and liked it).

I also applied for Cognitive science in Helsinki University this spring, but the entrance exam went so bad I don't think I'll get in this year. Luckily I can probably study cognitice neuroscience here too if I never get in.

This summer I'm working as a f2f-marketer, which isn't quite the right word as I'm not selling anything but trying to find monthly donors to Save the Children Finland, but I can't find the English term for what I do. I'm finding it really fun, I get to talk to people and I actually can get people to donate (which I didn't believe was possible). My co-workers are really nice too, most of them are also students.

So basically, my life's great and I enjoy what I do. And yeah, I'm a polyamorous hippie nowadays too, which is great.
link5 comments|post comment

Another short story in Finnish [Mar. 6th, 2009|09:01 pm]
Funky Green Rabbit
As the topic says

Tarina korvia puhdistavasta henkilöstäCollapse )


link1 comment|post comment

(no subject) [Nov. 16th, 2008|09:34 pm]
Funky Green Rabbit
 I'm sorry this isn't in English, as some of you haven't heard of me in a long time, don't understand Finnish and might still have me flisted! It's a short story I wrote a while ago.

Vihreä 

Kaupunki on ympärilläni harmaa ja hohkaa. Kaukaa pilvenpiirtäjien huippujen takaa, kaukaa taivaan takaa saapuu kuumuus. Kaipaan harmaata kevätpäivää, kun istuin junassa ja katsoin, kuinka lumi sulaa. Ikkunan takana maailma oli viileä ja märkä, täynnä valkoisia laikkuja, aurinko oli pilven takana ja korvissani soi kevät. Olin erilläni siitä maailmasta, lasi minun ja maailman välissä. Se maailma oli harmaa ja ruskea, likaisen lumen ja talvehtineen ruohon värinen. Puista oli jäljellä vain rangat, silti jossain piili lupaus uudesta elämästä. Vaikka tunsin sen lasin taakse, minun oli hyvä olla siitä erillään.

      Tämän maailman kuumuus ja kiire vetävät minut mukanaan. Jalkani ovat paljaat asfalttia vasten, asfaltti on harmaata, eikä siitä muuta tulekaan. Onpa yö tai päivä, aina on yhtä sumuista, aina on samanväristä. En voi erottaa maailman oikeaa väriä tämän takaa. Sumu, harmaus ja asfaltti kätkevät sen jonnekin. Ehkä se on kuollut.

      Tämän maailman asukkaat eivät ole koskaan nähneet metsää. Se pelottaisi heitä, metsä on täynnä väriä ja ötököitä. He ovat tehneet kaikkensa, jotta väri ja ötökät pysyisivät poissa heidän elämästään. Kaupungiksi kutsutaan paikkaa, jossa on harmaita betonilaatikoita toistensa vieressä, niiden rivejä halkovat harmaat asfalttiviivat ja tyhjät hiekkakentät. Kaikki on puhdasta, ötökätöntä, mutta silti kovin pölyistä. Minun keuhkojani särkee.

      Juna on putki halki maiseman. Auto on keino eristäytyä maisemasta, auto on peltilaatikko, se kulkee ohi ja on sitten mennyt. Minä matkustin joskus keväällä junalla, kun lumet sulivat. Silloin ymmärsin, että olen jatkumossa, ja joka puolella ympärilläni kulki metsää. Autossa tuntuu, kuin maisema olisi jossakin kaukana. Autossa vain ohitan betonia betonin perään ja sitten ne ovat jo poissa. Kaipaan junan viileää lasia.

      Jossakin kaukana pilvien takana hohkaa meidän betoni- ja peltilaatikkojemme kuumuus. Minäkin olen kaupungin lapsi. Minäkin pelkään likaa ja ötököitä. Pelkään punaista ja vihreää, metsää. Minäkin olen kasvanut keskellä harmaita betonilaatikoita. Silti kun kerran näin vain vihreän aavistuksen, ehkä pilkistyksen keltaista junan ikkunasta, aloin kaivata takaisin siihen aikaan, kun tämänkin talon tilalla kasvoi puita. Kerran kaikkialla on kasvanut jotakin ja kerran jokin on kuollut joka ikisessä paikassa, joka on olemassa. Eivätkä ihmiset tahdo nähdä elämää, koska siihen kuuluu aina kuolema, joten he sulkevat todellisen maailman kaupunkiensa ulkopuolelle. Ihmiset pelkäävät elämää, koska se muistuttaa heitä siitä, että kaikki elävät olennot kuolevat. Siksi minäkin rakennan ympärilleni harmauden muurin.

      Kerran kaikkialla on kasvanut puita ja kerran kaikkialla on kuollut jokin. Minä tiedän missä metsä on. Se on tuolla, juuri kulman takana, mutta kukaan ei uskalla katsoakaan siihen, kukaan ei ole uskaltanut mennä sinne. Kuulen sieltä, vihreyden keskeltä, kuinka ihmislapsi huutaa. Se on niin selkeästi ihminen, vaikka vain muutaman tunnin ikäinen, tuo huutaja. Metsän takana laskee punainen aurinko, sumu on hälvennyt. Minä en voi olla astumatta metsään, sillä kun ihmislapsi kutsuu kaltaistaan, täynnä hätää ja pelkoa, ihmisen on vastattava kutsuun. Tämä on jotakin uutta ja tuntematonta, ja silti olen kaivannut tänne.

link2 comments|post comment

(no subject) [Jan. 19th, 2005|04:51 pm]
Funky Green Rabbit
Alt Text
Which Slytherin Mary Sue Are You?

brought to you by Quizilla

Hmm? Well, I'm not complaining.
link1 comment|post comment

(no subject) [Jan. 19th, 2005|02:01 pm]
Funky Green Rabbit
[mood |bouncyAlways]
[music |Dracula's Wedding, Outkast]

Since I haven't been updating for a while I decided to make a whole new post for answering to the questions people have left me.

jesic:


1 - Do hats maketh the person? Yes. I love hats. Hats are most certainly a part of my persona. Hats also tell a lot of the person wearing them. So, most certainly, hats do make the person, at least for me.

2 - If government tried to pass a law to make rich people donate a certain percentage of their money to the poor what would your reaction be? Depends on how much money I would have at the moment. If I'd be rich at the moment (money coming from books, of course. I'm going to be the next JKR. either that or the president of USA), I wouldn't probably be so exited. If that law was to pass any time soon, I'd probably be jumping of joy, since I'm a very poor person.

3 - If you had to sacrifice yourself in order to preserve something you believed in what would that thing be? Freedom of choice.

jtree aka Eroica

1. How do you define the 'things' you`ve listed as interests? Hmm... you mean why did I choose them? They're things I like. Some of them I like less and some of them I love. Woops. I forgot hats. Must put it there... You could say they're things I'm interested in :).

2. What scene of any of Robin Hobb`s would you like to see pictured? (Yes, I`m short on ideas, or motivation..) The Quarrel. Or perhaps the wakening of the stone dragons. Or the scene where Selden sings to Tintaglia. It's too hard to choose.

3. So, where did you find the rabbit? Belive it or not, I googled it. And you know what, the rabbit actually exists. It's Alba, the fluoroscent rabbit. It's dead now, but when it was alive, it glew in the dark.

Indylead

1. What is your favourite book? Alien earth/LotR/Good omens.

2. What is/was your favourite subject at school/college/Uni? Finnish.

3. Where/when would you live if given the choice of anywhere/anytime? Now and here, I wouldn't make it anywhere or anytime else.

Dilir

i. Do you beleive that life has a meaning of itself? Perhaps. I don't spend time thinking about things like that too much, it just gives me a headache. I believe that everyone's life has some meaning, but I don't know if there is some universal meaning to all life everywhere.

ii. What is your favourite subject at school? Finnish, still ;).

iii. What do you love about Finland? My friends, my life. It isn't really the country itself, it's the people who live here and are connected to me. I wouldn't want to move anywhere else, because there I wouldn't have the people. Yeah, and then there's the nature. We Finns love whining and this is the perfect place to do it. There's always something wring with the weather or too many forests around, or too little, and lakes everywhere...

And Lanaya, yes.
linkpost comment

Here we go... [Jan. 16th, 2005|03:24 pm]
Funky Green Rabbit
(A) First, recommend to me:
1. a movie
2. a book
3. a musical artist, song, or album

(B) Ask me three questions, no more, no less. Ask me anything you want. I'll try not to lie.

(C) Go to your journal, copy and paste this allowing your friends to ask you anything.
link4 comments|post comment

(no subject) [Jan. 7th, 2005|06:18 pm]
Funky Green Rabbit
So, time to update! (And thankyou for all the good souls who welcomed me.)

Now that I'm back from the mysterious town of Pieksämäki, I actually have something to say. First, the Grudge isn't good. It isn't good at all. I was scared to hell as I watched it, but... then it didn't scare me at all. It promises horror, but when the horror finally comes, it's just stupid. Hmpf. And when you miss half of the movie to talking and hiding behind your chair, the plot gets all messed up. Besides, watching your friend's boyfriend hit on her is much more amusing (especially when you know exactly what he's going to do next).

Second, the game of Singstar. What could I say? Careless whispers sung by me and my frieds ("Kiörles Vispöörs!" is quite ... exotic. When you sing a song you've never heard before, and keep on getting high scores, there must be something seriously wrong with the game.

Oh, and Iordered Half-Blood Prince. Spent today bouncing up and down with joy. Obsessed? Noo...

I also learned that 70 % chocolate is pretty potent stuff. Must buy more.
linkpost comment

Did the soul test too [Jan. 3rd, 2005|03:43 pm]
Funky Green Rabbit


You Are a Retrospective Soul

The most misunderstood of all the soul signs.
Sometimes you even have difficulty seeing yourself as who you are.
You are intense and desire perfection in every facet of your life.
You're best described as extremely idealistic, hardworking, and a survivor.

Great moments of insight and sensitivity come to you easily.
But if you aren't careful, you'll ignore these moments and repeat past mistakes.
For you, it is difficult to seperate the past from the present.
You will suceed once you overcome the disappoinments in life.

Souls you are most compatible with: Traveler Soul and Prophet Soul


linkpost comment

Finally! An lj! [Jan. 3rd, 2005|02:20 pm]
Funky Green Rabbit
[mood |bouncybouncy]

So, Koenoe has finally an lj. I got the journal a few days ago, and a moment ago I felt like I had to do something with it. Here I am, writing the most boring first post ever. *sigh* I sounds so utterly stupid, to write in English when there are so many Finns with livejournals. But, as my very small friends-list contains mainly English speaking people...

I am Koenoe, the Funky Green Rabbit. Finnish female being, lives in Jyväskylä. Harry Potter, slash and Robin Hobb are my main obsessions. I'm the worst kind of fanfiction-reader there is, a lurker. I might get around commenting now that I have this account, though. As I don't write fanfiction (I'd be horribly poor at it), I don't feel worthy of posting comments. There is something definetely wrong with my self-esteem. Anyways, all the ficers are free to flame me now.

And just that you know, I'm the most boring person alive. I believe in books, reading, quiet life and same sex pairings.

-- Koe, who doesn't know if she should singn her umm thingie
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]